top of page
2024 Pamukkale-20.png

Bilimsel Program

23 ARALIK CUMARTESİ

08:45-09:00 AÇILIŞ

09:00-09:45 GEBELİKTE ENDOKRİNOLOJİK SORUNLARA YAKLAŞIM, DİYABET, OBEZİTE, TİROİD

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semin Fenkçi, Prof. Dr. Güzin Fidan Yaylalı

Vaka Sunumu: Uzm. Dr. Gülçin Bulut

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayten Eraydın 

09:45-10:30 HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMA YAKLAŞIM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belda Dursun

Vaka Sunumu: Uzm. Dr. Hülya Yorulmaz

Konuşmacı: Prof. Dr. Mevlüt Çeri

10:30-10:45 ARA

10:45-11.30 KOLON KANSERİ TANI VE TEDAVİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu, Doç. Dr. Atike Gökçen Demiray

Vaka Sunumu: Uzm. Dr. Taliha Güçlü Kantar

Çalışma anlatımı: Doç. Dr. Burcu Yapar Taşköylü

11:30-12:15 UYDU SEMPOZYUM: RENAL ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER 

                     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belda Dursun

Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Akdam 

12:15-12:55 KABIZLIĞA KLİNİK YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Doç Dr Mustafa Çelik

Vaka Sunumu: Uzm. Dr. Melek Soykan

Konuşmacı: Doç. Dr. Ufuk Kutluana

12:55-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:10-14:00 POSTER SUMUMLARI 

Doç. Dr. Davut Akın, Doç. Dr. Şenay Topsakal

14:00-14:45 ŞOK TANI VE TEDAVİSİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

Vaka Sunumu: Dr. Bensu Selbest

Ayırıcı Tanı: Uzm. Dr. Gökhan Önder

Konuşmacı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

14:45-15:30 KONJENİTAL TROMBOFİLİLERE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sibel Kabukcu Hacıoğlu, Doç Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan

Vaka Sunumu: Uzm. Dr. Kayıhan Kara

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Başak Koluman

15:30-16:15 KRİSTAL ARTROPATİLERE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Veli Çobankara, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karasu

Vaka Sunumu: Uzm. Dr. Ayşenur  Bayındır Akbaş

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Yiğit

16:15-16:30 ARA

16:30-17:54 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 

                     Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nevin Alayvaz; Dr. Öğr. Üyesi Murat Yiğit

16:30-16:37  Heparin İlişkili Trombositopeni Ve Pulmoner Tromboemboli Olgu Sunumu - Ali Himmet Çakmak

16:37-16:44  Erdheim Chester Hastalığı Seyrinde Gelişen Myelodisplastik Sendrom: Nadir Bir Vaka - Nilay Yalçınkaya

16:44-16:51  Masif Pulmoner Emboli ile Birlikte Crush Yaralanması Olgusu - Çağla Erdoğan

16:51-16:58   Polikilistik Overde Karmaşık Bir Klinik: HAIR-AN Sendromu - Ramin Alizadeh Gheshlagh

16:58-17:05  Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni İnsülin Otoimmun Sendromu - Sema Taban

17:05-17:12   Hipopitüiter, Obez ve Sağlıklı Bireylerde Oksitosin, Leptin, Vaspin, Melatonin Düzeylerinin Karşılaştırılması - Ecem Pars Uygur

17:12-17:19    Multipl Kemik Tutulumları İle Prezente Olan 23 Yaş Multipl Miyelom Olgu Sunumu - Sibel Kabukçu Hacıoğlu

17:19-17:26   Metabolik Sendromu ve Hipogonadizmi Olan Erkeklerde Nesfatin-1, Kisspeptin, 5 Alfa Redüktaz-1 ve Aromataz Düzeyleri - Halil Güner

17:26-17:33   Waldenstrom Makroglobulinemisi mi? IG M Miyelom mu? - Sibel Kabukçu Hacıoğlu

17:33-17:40  Covid-19 Tanı ve Tedavisi Alan Hastaların Klinik Bulguları ve Uygulanan Ağrı Skorlarına Bağlı Verilerin Değerlendirilmesi - Aysel Güven

17:40-17:47  Olgular Eşliğinde Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım - Semra Taş

17:47-17:54  BRAF Mutasyonu Olan Kolon Kanserli Hastalarda Tek Merkez Deneyimi - Ceren Mordağ Çiçek

17:54-19:18 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2

                     Oturum Başkanları: Doç. Dr. Atike Gökçen Demiray, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alpua

17:54-18:01  Hiperkalsemi Saptanan Hastaların Etiyolojik Olarak İncelenmesi Ve Tedavi Yaklaşımları - Funda Sicim Keskin

18:01-18:08  Ender Görülen Asit Etyolojili Bir Vaka Sunumu - Mustafa Gürkan Haytaoğlu

18:08-18:15  İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olgusunda Hemofagositik Lenfohistiositoz - Çağla Eerdoğan

18:15-18:22   Akut Başlayan Bilişsel Bozukluğu Olan Bir Geriatrik Olgu: Hashimato Enselopatisi - Açelya Gökdeniz Yıldırım

18:22-18:29  Langerhans Hücreli Histiyositozlu Bir Olgu - Betül Seza Ulu

18:29-18:36  Kanser Tarama Testleri Farkındalığı - Bedriye Açıkgöz Yıldız

18:36-18:43  Beta Talasemi Major Tanılı Hastaların Evlilik Ve Fertilite Durumlarının Değerlendirilmesi - Gülsüm Akgün Çağlıyan

18:43-18:50 Herediter Anjiyoödem Olgularında Ayırıcı Tanı: Bir Vaka Sunumu - Onurcan Yıldırım

18:50-18:57 Metastatik Kolon Karsinomlu Hastalarıda Anti-EGFR Tedaviye Yanıtı Etkiliyen Klinik ve  Biyokimyasal  Belirteçler - Mahmut Can KILIÇ

18:57-19:04 Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Alan İki Olgu Sunumu - Gamze Serin Özel

19:04-19:11  Paratiroid Adenomlarında Mikrodalga Ablasyon – Aslı Eriş

19:11-19:18   Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmün Kontrol Noktası İnhibitörlerinin Birinci Basamak Tedavideki etkinliği; Tek Merkez Deneyimi - Melek Özdemir

19:18-19:30 Kapanış

LOGO ASTELLAS.png
bottom of page