Bilimsel Program

18:00-18:45

08:45-09:00

09:00-09:45

09:50-10:35

10:35-10:55

10:55-11:40

11:45-12:30

12:30-13:10

13:15-13:55

14:00-14:45

14:45-15:30

15:30-16:15

15:30-16:15

23 ARALIK CUMA

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

ROMATOLOJİDE IVIG KULLANIMI

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Uğur Karasu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veli Çobankara

24 ARALIK CUMARTESİ

AÇILIŞ

DİYABETİN FARKLI YÜZLERİ

Vaka Sunumu: Dr. Erinç Gönenç

Ayırıcı Tanı: Uzm. Dr. Aslı Eriş

Konuşmacı: Doç. Dr. Şenay Topsakal

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Semin Fenkçi, Prof.Dr. Güzin Fidan Yaylalı

MEME KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİ- CDK4/6 İNHİBİTÖRLERİ  VE İMMUNOTERAPİ

Vaka Sunumu: Dr. Gizem Eray

Konu anlatımı: Uzm.Dr. Melek Özdemir

Çalışma anlatımı: Dr. Öğretim Üyesi Atike Gökçen Demiray

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu Yaren, Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu

ARA

KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

Vaka Sunumu: Dr. Cansu Korkmaz

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih Demirkan

Oturum Başkanı: Prof Dr. Nil Güler

 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI

Vaka Sunumu: Dr. Ali Himmet Çakmak

Ayırıcı Tanı: Uzm. Dr. Melek Soykan

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Çelik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

 

UYDU SEMPOZYUM: METASTATİK KOLON KANSERİNDE CETUXİMAB-MERCK

Konuşmacı: Prof. Dr. Banu Öztürk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu Yaren

ÖĞLE YEMEĞİ

PSÖRİATRİK ARTRİT TEDAVİSİ

Vaka Sunumu: Dr. Safa Aktan

Ayırıcı Tanı: Uzm. Dr. Zeynep ÖK

Konuşmacı: Prof. Dr. Emine Figen Tarhan

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taşkın Şentürk

 

UYDU SEMPOZYUM: RELAPS REFRAKTER MULTİPLE MYELOMA TEDAVİSİ-AMGEN

Konuşmacı: Prof. Dr. Nil Güler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güray Saydam

SOLUNUM YETMEZLİĞİ-ARDS

Vaka Sunumu: Dr. Muhammed Seyyid Kayhan

Ayırıcı Tanı: Uzm. Dr. Çağla Erdoğan

Konuşmacı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

 

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

25 ARALIK PAZAR

 

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

RELAPS REFRAKTER HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİ

Vaka Sunumu: Dr. Huriye Ermiş

Ayırıcı Tanı: Uzm. Dr. Özde Elver

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Nevin Alayvaz Aslan

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sibel Hacıoğlu

METASTATİK AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİKLER VE İMMUNOTERAPİ

Vaka Sunumu: Dr. Fatıma Özkaya Kutluay

Konu Anlatımı: Uzm. Dr. Tolga Doğan

Çalışma Anlatımı: Dr. Öğretim Üyesi Burcu Yapar Taşköylü

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu Yaren, Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu

ARA

MULTİPLE MYELOMDA BÖBREK TUTULUMU

Vaka Sunumu: Dr. Ahmet  Kutluay

Ayırıcı Tanı: Uzm.Dr.Mehmet Mert

Konuşmacı: Prof.Dr.Belda Dursun

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Mevlüt Çeri

 

Kapanış-Ödül Töreni

08:00-09:00

09:00-09:45

09:45-10:30

10:30-10:45

10:45-11:30

11:30-12:00