top of page
Antet.jpeg

Bilimsel Program

Firma Logo_Vektörel.png

23 ARALIK CUMA

14:45-15:00 AÇILIŞ

15:00-16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Davut Akın 

16:00-16:45 KAN TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ VE REAKSİYONLARA YAKLAŞIM

Konuşmacı: Prof. Dr. Nil Güler

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

16:45-17:00 ARA

17:00-18.00 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUZLU HASTAYA YAKLAŞIM

Konuşmacı: Doç. Dr. Göksan Sargın

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi. Melike Kalfa Ersoy

18:00-18:45 AKILCI İLAÇ KULLANIMI

                     ROMATOLOJİDE IVIG KULLANIMI

                     Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Uğur Karasu

                     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veli Çobankara

24 ARALIK CUMARTESİ

09:00-09:45 DİYABETİN FARKLI YÜZLERİ

Konuşmacı: Doç. Dr. Şenay Topsakal

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Semin Fenkçi, Prof.Dr. Güzin Fidan Yaylalı

09:45-10:30 MEME KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİ- CDK4/6 İNHİBİTÖRLERİ  VE İMMUNOTERAPİ

Çalışma anlatımı: Dr. Öğretim Üyesi Atike Gökçen Demiray

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu Yaren, Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu

10:30-10:45 ARA

10:45-11:30 KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nil Güler

 

11:30-12:15 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Çelik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

 

12:15-12:55 UYDU SEMPOZYUM: METASTATİK KOLON KANSERİNDE CETUXİMAB

Konuşmacı: Prof. Dr. Banu Öztürk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu Yaren

12:55-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-14:45 PSÖRİATRİK ARTRİT TEDAVİSİ

Konuşmacı: Prof. Dr. Emine Figen Tarhan

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taşkın Şentürk

 

14:45-15:30 UYDU SEMPOZYUM: RELAPS REFRAKTER MULTİPLE MYELOMA TEDAVİSİ-AMGEN

Konuşmacı: Prof. Dr. Nil Güler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güray Saydam

15:30-16:15 SOLUNUM YETMEZLİĞİ-ARDS

Konuşmacı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak

 

16:15-16:30 ARA

16:30-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 

                     Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan, Doç. Dr. Serkan Değirmencioğlu 

25 ARALIK PAZAR

09:00-09:45 RELAPS REFRAKTER HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİ

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Nevin Alayvaz Aslan

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sibel Hacıoğlu

09:45-10:30 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİKLER VE İMMUNOTERAPİ

Çalışma Anlatımı: Dr. Öğretim Üyesi Burcu Yapar Taşköylü

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu Yaren, Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu

10:30-10:45 ARA

10:45-11:30 MULTİPLE MYELOMDA BÖBREK TUTULUMU

Konuşmacı: Prof.Dr.Belda Dursun

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Mevlüt Çeri

 

11:30-12:00 Kapanış

bottom of page