top of page
2024 Pamukkale-20.png

Sunumlar

Paylaşılmasına izin verilen sunumlara, altı çizili konuşmacı isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

18 ARALIK 2021

08:30 Açılış

08:45-10:15 Oturum başkanları: A. Nadir YÖNETÇİ, Veli ÇOBANKARA, Sibel HACIOĞLU
 

Gastroenteroloji; Karaciğer Enzim Yüksekliğine Yaklaşım

​-Vaka: Bahadır KARAKULA

-Ayırıcı Tanı: Halil YILMAZ

-Konu:  Mustafa YILMAZ
 

Yoğunbakım; Sepsisli Hasta Tanı ve Tedavisi

-Vaka: Almıla ÜYÜK

-Ayırıcı Tanı: Ülkü ARSLAN

-Konu: İsmail Hakkı AKBUDAK

10:15-10:45 Ara

 

10:45-12:15 Oturum başkanları: Belda DURSUN, Nil GÜLER

Nefroloji; Kresentrik Glomerülonefritler

​-Vaka: Erhan KAÇMAZ

-Ayırıcı Tanı: Mehmet MERT

-Konu: Mevlüt ÇERİ

Hematoloji- Lökositoz ve Splenomegaliye Yaklaşım (Kronik Myeloid Lösemide Güncelleme)

-Vaka:  Fatıma Özkaya KUTLUAY

-Ayırıcı Tanı: Hande OĞUL HINCAL

-Konu: Gülsüm AKGÜN ÇAĞLIYAN

12:15-13:30 Öğle yemeği

13:30-15:00 Oturum başkanları: M. Semin FENKÇİ, Güzin F. YAYLALI

Endokrinoloji; Diyabette Zor Vakalar ve Obezite

-Vaka:   Ahmet KUTLUAY

-Ayırıcı Tanı: Ayşe Merve GÜLDÜN

-Konu: Şenay TOPSAKAL

Romatoloji; Romatoid Artrit Tanı ve Tedavisi

-Vaka:  Aslı BOZDEMİR

-Ayırıcı Tanı: Firdevs ULUTAŞ

-Konu: Uğur KARASU

15:00-15:30 Ara

15:30-17:00 Oturum başkanları: Arzu YAREN, Gamze GÖKÖZ DOĞU

Onkoloji; İmmünoterapi

-Vaka: Ahmet ÜNLÜ

-Ayırıcı Tanı: Burçin DEMİREL

-Konu: Serkan DEĞİRMENCİOĞLU

​17:00 - 18:00 Oturum başkanları: Mustafa ÇELİK, Burcu Y. TAŞKÖYLÜ, A. Gökçen DEMİRAY
Sözel bildiriler

Behçet tanılı nöro-behçet sendromu gelişen olgunun yoğun bakım yönetimi - Almıla ÜYÜK

Malignite ilişkili eş zamanlı masif pulmoner emboli ve perikardiyal tamponatın yoğun bakım yönetimi - İlknur Hatice AKBUDAK

Akut depresyon tablosu ile kendini gösteren bir sistemik lupus eritamatozus olgusu - Taner DEĞİRMENCİ

Toplum kaynaklı serratia marcescens bakteriyemisi - Türkan TÜZÜN

Son 5 yıldaki  sürrenal insidentaloma deneyimimiz - Şenay TOPSAKAL

Tiroidektomi sonrası gebelik ile aktifleşen graves oftalmopati olgusu - Ayten ERAYDIN

18:00 - 18:30 Oturum başkanı: Hakan AKDAM

Akılcı İlaç Kullanımı –  Davut AKIN (Antihipertansiflerin Akılcı Kullanımı)

18:30 - 18:45 Kapanış

Pamukkale İç Hastalıkları Öğretim Üyesi A. Nadir YÖNETCİ (Mustafa YILMAZ, Veli ÇOBANKARA)

bottom of page